Jerzy Kotlęga blog - Zachodniopomorskie

Aktualności i komentarze dotyczące działalności Sejmku Zachodniopomorskiego i regionalnej polityki. Radny Sejmiku Jerzy Kotlęga.

Wpis

środa, 10 października 2018

NASZE ZDROWIE – ZDROWE POWIETRZE

Wyniki rocznych ocen jakości powietrza wykonywane przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wykazują, iż na niektórych obszarach województwa zachodniopomorskiego przekraczane są poziomy dopuszczalne pyłu PM10 i poziomy docelowe benzo(a)pirenu.

Wyniki te stanowiły podstawę do uchwalenia przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego programu ochrony powietrza. Aktualnie obowiązujące programy ochrony powietrza dla stref: aglomeracja szczecińska, miasto Koszalin oraz strefy zachodniopomorskiej przyjęto w dniu 27 lutego 2018 roku uchwałami sejmiku. Niestety uchwały te forsowane przez rządzącą w województwie koalicję PO-PSL okazały się… fasadowymi nic nie wnoszącymi do rzeczywistej poprawy stanu powietrza dokumentami. My podatnicy zapłaciliśmy za nie w ciągu kilku minionych lat ponad 250 tys. zł. Blisko 300 stronicowy dokument, pełen analiz, wykresów oparty na pomiarach tylko kilku stacji pomiarowych poprzez „modelowanie matematyczne” proponuje podejmowanie różnych „działań krótkoterminowych”.  Zaleca się mieszkańcom województwa: korzystanie z komunikacji miejskiej, częstszego korzystania z rowerów, nieużywanie spalinowych narzędzi ogrodniczych, ograniczenia palenia w kominkach, unikanie przebywania dzieci na otwartej przestrzeni, wzmożenie czujności pogotowia ratunkowego i oddziałów ratunkowych… Rządząca w naszym województwie koalicja PO-PSL przyjęła tak żenujący program poprawy powietrza.

Tymczasem okazuje się, że analizy wykonywane w ramach sporządzania rocznych ocen jakości powietrza oraz programów ochrony powietrza wskazują, iż główną przyczyną przekroczeń norm jakości powietrza dla pyłu  zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu jest spalanie paliw w sektorze komunalno-bytowym czyli głównie przez gospodarstwa indywidualne. Wzrost poziomów zanieczyszczenia powietrza, w szczególności pyłem zawieszonym, i benzo(a)pirenem  obserwowany jest głównie w okresie grzewczym, przede wszystkim w dniach charakteryzujących się małą prędkością wiatru, niskimi temperaturami oraz występowaniem zjawiska inwersji termicznej. Obszary, w których występują przekroczenia dobowych stężeń pyłu zawieszonego PM10 to Myślibórz oraz benzo(a)piranu: 26 obszarów przekroczeń, w tym: 3 w strefie aglomeracji szczecińskiej, jeden w strefie miasto Koszalin oraz 22 w strefie zachodniopomorskiej.

Powinna nastąpić redukcja emisji z ogrzewania indywidualnego. Zachodzi konieczność obniżenia emisji powierzchniowej pyłu zawieszonego PM10 w obszarze przekroczeń o 40%. W przypadku benzo(a)pirenu działania naprawcze nakazują na konieczność obniżenia emisji powierzchniowej benzo(a)pirenu w obszarach przekroczeń o 43%, a w niektórych obszarach nawet o ponad 60%.

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę dotyczącą ograniczeń i zakazów które mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza w województwie. Niestety nie przewidziano (jedynie) wsparcia finansowego w związku z koniecznością wymiany m.in. dotychczasowych pieców „kopciuchów”. Mam nadzieję, że nowo wybrany sejmik takie wsparcie finansowe dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego jednak uchwali.



Jerzy Kotlęga www.jerzykotlega.pl

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
jerzy.kotlega
Czas publikacji:
środa, 10 października 2018 15:38

Polecane wpisy

  • DOFINANSOWANIE LECZENIA

    W dniu 30 lipca 2018 roku wpłynął wniosek Miasta Szczecinek o udzielenie finansowego wsparcia programu polityki zdrowotnej "Dofinansowanie do leczenia niepłodno

  • WYBORY SAMORZĄDOWE - CZY NAPRAWDĘ TYLKO LOKALNE?

    Trwają przygotowania do wyborów samorządowych, które odbędą się już niebawem. Wydawać by się mogło, że główna aktywność i tematyka kampanii wyborczej powinna sk

  • PIERWSZY DZWONEK – 03.09.2018

    W poniedziałek 3 września uczniowie i nauczyciele rozpoczną nowy rok szkolny 2018/2019. Wówczas zabrzmi pierwszy dzwonek. Od 1 września 2018 roku pierwsi ucznio

Trackback