Jerzy Kotlęga blog - Zachodniopomorskie

Aktualności i komentarze dotyczące działalności Sejmku Zachodniopomorskiego i regionalnej polityki. Radny Sejmiku Jerzy Kotlęga.

Wpis

czwartek, 27 września 2018

DOFINANSOWANIE LECZENIA

W dniu 30 lipca 2018 roku wpłynął wniosek Miasta Szczecinek o udzielenie finansowego wsparcia programu polityki zdrowotnej "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017-2019" w kwocie 37 500 zł.

Wnioskowana kwota stanowi 37,9% całkowitych kosztów programu w roku 2018, które zostały określone na poziomie 100 000 zł. Program polityki zdrowotnej, którego dotyczy wniosek posiada pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Program zapewnia możliwość skorzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego i metod wspomagania rozrodu, parom, u których stwierdzono bezpłodność, a inne możliwości terapeutyczne nie istnieją lub zostały już wykorzystane. Obejmuje on dofinansowanie kosztów łącznie nie więcej niż 5 000 zł i nie więcej  niż 80% kosztów całej procedury biotechnologicznej zapłodnienia pozaustrojowego, co najmniej jednej i nie więcej niż trzech procedur.
Przyjęty algorytm finansowania do trzech cykli leczniczych u jednej pary, potwierdził swoją skuteczność terapeutyczną i społeczną maksymalizując szanse rodzicielskie zakwalifikowanych par. Sejmik województwa zachodniopomorskiego 18 głosami za przyznał Szczecinkowi pomóc finansową w formie dotacji celowej.Jerzy Kotlęga www.jerzykotlega.pl

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
jerzy.kotlega
Czas publikacji:
czwartek, 27 września 2018 00:43

Polecane wpisy

Trackback