Jerzy Kotlęga blog - Zachodniopomorskie

Aktualności i komentarze dotyczące działalności Sejmku Zachodniopomorskiego i regionalnej polityki. Radny Sejmiku Jerzy Kotlęga.

Wpis

piątek, 31 sierpnia 2018

PIERWSZY DZWONEK – 03.09.2018

W poniedziałek 3 września uczniowie i nauczyciele rozpoczną nowy rok szkolny 2018/2019. Wówczas zabrzmi pierwszy dzwonek. Od 1 września 2018 roku pierwsi uczniowie pójdą do ósmej klasy, a w szkołach zostanie już tylko jeden rocznik gimnazjalistów. W poprzednim roku szkolnym siódmoklasiści byli przemęczeni. Mieli, wydaje mi się, za dużo obowiązków. Blisko 80% uczniów i 78% rodziców stwierdziło, że obciążenie nauką w szkole jest zbyt duże. Sądzę, że to się nie zmieni zwłaszcza w klasach siódmych i ósmych.

W 2018 roku weszło w jednak w życie wiele zmian dotyczących nauczycieli. Nauczyciel, który chce skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, musi posiadać orzeczenie lekarza medycyny pracy, podczas gdy wcześniej wystarczyło zaświadczenie od lekarza prowadzącego. Nauczyciele na innych zasadach korzystają też z uprawnień rodzicielskich w szkołach. Ponadto ścieżka awansu zawodowego została powiązana z oceną pracy nauczycieli - i to od oceny zależy dzisiaj szybsze zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego czy uzyskanie wyższego wynagrodzenia. Od września 2018 roku wydłużony został staż na stopień nauczyciela kontraktowego - z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy. Dodatkowo rozmowę kwalifikacyjną z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela kontraktowego przed komisją kwalifikacyjną zastąpi sprawdzian przed komisją egzaminacyjną, w skład której wejdą osoby spoza szkoły. Wydłużą się także okresy pracy w szkole niezbędne do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Z 2 do 3 lat wydłuży się okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Natomiast nie rok, ale cztery lata potrzeba będzie, aby rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. W ten sposób ścieżka awansu zawodowego wydłuży się z obecnych 10 lat do 15. Okres ten będzie można skrócić jeżeli nauczyciel uzyska wyróżniającą oceną pracy. Nagrodą będzie możliwość rozpoczęcia stażu wcześniej – już po 2 latach od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Dłuższy będzie również okres, po jakim dyrektor szkoły będzie mógł ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Na nauczycieli został także nałożony obowiązek doskonalenia zawodowego, zgodnie z potrzebami szkoły. Z Karty Nauczyciela zniknęło też sporo uprawnień socjalnych. Czas pokaże, czy wprowadzane w stosunku tak fundamentalne zmiany, wpłyną na poziom pracy zachodniopomorskiej oświaty.

Za chwilę zabrzmi pierwszy dzwonek. Ten dźwięk będzie towarzyszył uczniom i nauczycielom codziennie. Życzę wszystkim wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów. Niech każdy dzień niesie ze sobą nowe, pouczające doświadczenia, które pozwolą kroczyć obraną drogą. Wszystkim Uczniom, a szczególnie tym, którzy rozpoczynają przygodę z nauką, życzę aby spełniły się Wasze marzenia o szkole. Mam nadzieję, że nowy rok szkolny przysporzy Nauczycielom wielu sukcesów pedagogicznych i satysfakcji zawodowej. Rodzicom życzę cierpliwości w wychowywaniu młodego pokolenia oraz licznych miłych przeżyć związanych z osiągnięciami Waszych dzieci.Jerzy Kotlęga www.jerzykotlega.pl

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
jerzy.kotlega
Czas publikacji:
piątek, 31 sierpnia 2018 11:04

Polecane wpisy

Trackback