Jerzy Kotlęga blog - Zachodniopomorskie

Aktualności i komentarze dotyczące działalności Sejmku Zachodniopomorskiego i regionalnej polityki. Radny Sejmiku Jerzy Kotlęga.

Wpis

środa, 08 sierpnia 2018

"AKTYWNY SAMORZĄD"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na początku 2018 roku ogłosił przyjęte kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku. Do 28 lutego 2018 roku przyjmowano wnioski powiatów o przyznanie środków finansowych na realizację programu wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Głównym celem programu „Aktywny samorząd” jest eliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program ten składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich zakłada m.in. pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką. Moduł II programu przewiduje natomiast pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej, a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

W 2018 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na półrocze wynosi w przypadku:
1. Dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł.
2. Dodatku na opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł
3. Opłaty za naukę – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być niekiedy zwiększony.

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki.

Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko wnioskodawcy pozostający w zatrudnieniu. Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolnieni są wnioskodawcy, których przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada w przypadku modułu I mija 30 sierpnia 2018 roku, a w przypadku modułu II – 10 października 2018 roku.Jerzy Kotlęga www.jerzykotlega.pl

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
jerzy.kotlega
Czas publikacji:
środa, 08 sierpnia 2018 23:43

Polecane wpisy

Trackback