Jerzy Kotlęga blog - Zachodniopomorskie

Aktualności i komentarze dotyczące działalności Sejmku Zachodniopomorskiego i regionalnej polityki. Radny Sejmiku Jerzy Kotlęga.

Wpis

czwartek, 19 lipca 2018

ZACHĘCAJĄCE STYPENDIA

W związku z potrzebą zachęcenia najlepszych uczniów do wyboru uczelni w województwie zachodniopomorskim, Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego jednogłośnie uchwalił nowatorski program stypendialny w dziedzinie edukacji.

Beneficjentami programu będą studenci zachodniopomorskich uczelni ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży z terenu województwa zachodniopomorskiego. Program stypendialny każdego roku obejmie 15 nowych osób, które będą wybierane po udokumentowaniu osiągnięć w olimpiadach przedmiotowych, średnich ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz średniego wyniku egzaminu maturalnego.

Uchwała sejmiku określa zasady, warunki oraz tryb przyznawania stypendium. W celu uzyskania wsparcia stypendialnego należy złożyć wniosek (wg określonego wzoru). Do wniosku należy dołączyć kopie (potwierdzonych za zgodność z oryginałem):

–  świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej za rok szkolny, poprzedzający rok akademicki, na który przyznawane będzie stypendium lub zaświadczenie o średniej ocen z przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego. Przy czym średnia ocen z przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego nie powinna być niższa niż 4,5;

–  świadectwa maturalnego, przy czym średni wynik z egzaminów z przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego nie powinien być niższy niż 80%;

– fakultatywnie – zaświadczenia organizatora olimpiady o statusie zwycięzcy, laureata lub finalisty (o ile nie zostało to poświadczone na świadectwie szkolnym).

Punktacja

L.p.

Osiągnięcia

Punkty

1.

Udział w olimpiadach przedmiotowych

 

 

zwycięzca

50

 

laureat

40

 

finalista

30

2.

Świadectwo ukończenia szkoły

 

 

5,8 – 6

15

 

5,6 – 5,79

12

 

5,4 – 5,59

10

 

5,2 – 5,39

 8

 

5,0 – 5,19

 6

 

4,75 – 4,99

 4

 

4,5 – 4,77

 2

3.

Świadectwo maturalne – średnia wg. Klucza: każdy 1% powyżej 80% to jeden punkt.

 

 

Wnioski w sprawie przyznania stypendiów należy składać do dnia 15 września 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego.  Stypendia przyznaje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w formie uchwały. Warunkiem przekazania stypendium jest zawarcie pisemnej umowy.Jerzy Kotlęga www.jerzykotlega.pl

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
jerzy.kotlega
Czas publikacji:
czwartek, 19 lipca 2018 01:37

Polecane wpisy

Trackback