Jerzy Kotlęga blog - Zachodniopomorskie

Aktualności i komentarze dotyczące działalności Sejmku Zachodniopomorskiego i regionalnej polityki. Radny Sejmiku Jerzy Kotlęga.

Wpis

piątek, 06 lipca 2018

Trudna sytuacja zachodniopomorskich rolników

28 czerwca 2018 roku odbyła się XXXIII sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Sejmik przyjął stanowisko skierowane do rządu oraz sejmu i senatu a także posłów i senatorów dotyczące trudnej sytuacji rolników spowodowanej tegoroczną suszą w województwie zachodniopomorskim.

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach przewiduje, że z powodu występującego w Polsce od kwietnia 2018 roku deficytu wody plony wielu upraw będą niższe co najmniej o 30% w stosunku do plonów uzyskanych przy średnich wieloletnich warunkach pogodowych.

Szczególnie niepokojąca jest sytuacja zachodniopomorskich rolników i sadowników. Jesteśmy regionem zagrożonym tegoroczną suszą - odnotowano ją już we wszystkich 114 zachodniopomorskich gminach! W/w Instytut szacuje, że obszar upraw objęty suszą wynosi ponad 85 % !

Największe straty spodziewane są w uprawach zbóż jarych i ozimych, truskawek, krzewów i drzew owocowych oraz rzepaku i rzepiku. Straty w uprawach odbiją się negatywnie na sytuacji ekonomicznej rolników i ich rodzin. Wpłyną również negatywnie na bilans handlowy regionu. Wielu rolników ma podpisane umowy handlowe i kontraktacyjne, z których wywiązanie się nie będzie możliwe z powodu pomniejszonych przez suszę plonów.

„W związku z powyższym Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego zwraca się do Rządu RP o pilne podjęcie systemowych rozwiązań w zakresie realnej pomocy rolnikom dotkniętym klęską suszy. W szczególności zwracamy się o:

- uznanie obecnej sytuacji jako stanu klęski suszy mający istotny wpływ na zmniejszenie tegorocznych plonów;

- prolongatę terminów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów;

- wcześniejsze uruchomienie dopłat bezpośrednich dla wszystkich gospodarstw rolnych dotkniętych suszą;

- umorzenie rolnikom dotkniętym suszą składek KRUS z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia;

- wdrożenie programu dotacji do materiału siewnego dla rolników dotkniętych suszą;

- interwencję celem uzyskania wsparcia dla polskich rolników ze strony Unii Europejskiej;

- umorzenie rat dzierżawnych oraz odsetek od tzw. rat wykupowych będących w gestii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz banków;

- opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu retencjonowania wód, który zmniejszy wpływ anomalii pogodowych na zachodniopomorskie rolnictwo”.

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego wniósł więc o podjęcie działań zmierzających do ogłoszenia stanu klęski suszy w rolnictwie na terenie naszego regionu. Taką możliwość daje ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej. Wprowadzenie stanu klęski suszy otwiera możliwość oszacowania pełnych strat poniesionych przez rolników oraz zwrócenie się do UE o sfinansowanie pomocy dla poszkodowanych gospodarstw bez konieczności zaliczenia tej pomocy do pomocy de minimis.Jerzy Kotlęga www.jerzykotlega.pl

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
jerzy.kotlega
Czas publikacji:
piątek, 06 lipca 2018 22:10

Polecane wpisy

Trackback