Jerzy Kotlęga blog - Zachodniopomorskie

Aktualności i komentarze dotyczące działalności Sejmku Zachodniopomorskiego i regionalnej polityki. Radny Sejmiku Jerzy Kotlęga.

Wpis

czwartek, 21 czerwca 2018

ZMIANA GRANIC W OKRĘGACH SEJMIKOWYCH

W związku z informacją Krajowego Biura Wyborczego o aktualnej normie przedstawicielstwa wynoszącej obecnie 53.616,87, która jest kryterium determinującym obliczanie liczby mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych ustalonych do wyborów radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, podjęte zostały czynności inicjujące procedurę przewidzianą w art. 463 § 1 Kodeksu wyborczego. Podział na okręgi wyborcze, ich numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w okręgu wyborczym ustala na wniosek marszałka, sejmik województwa według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców województwa przez liczbę radnych wybieranych do danej rady.

W skład sejmiku województwa wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie trzydziestu w województwach liczących do 2.000.000 mieszkańców oraz po trzech radnych na każde kolejne rozpoczęte 500.000 mieszkańców. Województwo Zachodniopomorskie liczy według rejestru wyborców 1.608.506 mieszkańców, co przy 30 mandatach radnych województwa daje normę przedstawicielstwa wynoszącą 53.616,87.

Zastosowanie tej normy przedstawicielstwa do liczby mieszkańców poszczególnych okręgów wyborczych w ich dzisiejszych granicach dawałoby jednak efekt w postaci formalnie 31 (trzydziestego pierwszego) mandatu, co przy wskazanej liczbie mieszkańców nie może mieć miejsca. Ten 31 (trzydziesty pierwszy) mandat wynikający ze wskazywanego przeliczenia pojawił się w IV okręgu wyborczym. Wobec tego, podobnie jak 8 lat temu, zachodzi potrzeba takiego ukształtowania granic poszczególnych okręgów wyborczych, żeby po zastosowaniu powyższej normy przedstawicielstwa przy określonej liczbie mieszkańców w każdym z okręgów suma mandatów do sejmiku województwa nie była wyższa niż 30.

Państwowa Komisja Wyborcza podkreśla znaczenie zasady stałości podziału na okręgi wyborcze, co łączy się ze staraniem, by niezbędne zmiany w tym zakresie w możliwie najmniejszym stopniu wpływały na dotychczasowy podział na okręgi wyborcze. Pierwsze polegające na wyłączeniu Powiatu Choszczno z III okręgu wyborczego i włączeniu go do V okręgu wyborczego. W tym przypadku podział mandatów na poszczególne okręgi wyborcze w nowych granicach ilustruje niżej zamieszczona tabela.

 

Numer okręgu
wyborczego

Granice okręgu wyborczego (powiaty wchodzące
w skład okręgu)

    Liczba radnych
     wybieranych
    w okręgu

I

Powiaty: miasto Szczecin, Policki

    8

II

Powiaty: miasto Świnoujście, Gryficki, Łobeski, Goleniowski, Kamieński

    5

III

Powiaty: Drawski, Białogardzki, Świdwiński, Wałecki, Kołobrzeski,

    5

IV

Powiaty: miasto Koszalin, Koszaliński, Sławieński, Szczecinecki

    6

V

Powiaty: Stargardzki, Gryfiński, Pyrzycki, Myśliborski Choszczeński

    6

 

Drugie polegające na wyłączeniu Powiatu Białogard z III okręgu wyborczego i włączeniu go do IV okręgu wyborczego. W tym przypadku podział mandatów na poszczególne okręgi wyborcze w nowych granicach ilustruje niżej zamieszczona tabela.

Numer okręgu
wyborczego

Granice okręgu wyborczego (powiaty wchodzące
w skład okręgu)

    Liczba radnych
    wybieranych
    w okręgu

I

Powiaty: miasto Szczecin, Policki

    8

II

Powiaty: miasto Świnoujście, Gryficki, Łobeski, Goleniowski, Kamieński

    5

III

Powiaty: Choszczeński, Drawski, Świdwiński, Wałecki, Kołobrzeski,

    5

IV

Powiaty: miasto Koszalin, Koszaliński, Sławieński, Szczecinecki, Białogardzki,

    6

V

Powiaty: Stargardzki, Gryfiński, Pyrzycki, Myśliborski,

    6

 

W obu rozwiązaniach liczba mandatów przypadająca na poszczególne okręgi wyborcze jest taka sama. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w uchwale dokona zmiany granic dzisiejszych okręgów wyborczych przyjmując jedno ze wskazanych wyżej rozwiązań. Zgodnie z przepisami art. 421 § 1 Kodeksu wyborczego, zmiany granic okręgów wyborczych mogą być dokonywane najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadencji.Jerzy Kotlęga www.jerzykotlega.pl

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
jerzy.kotlega
Czas publikacji:
czwartek, 21 czerwca 2018 18:55

Polecane wpisy

Trackback