Jerzy Kotlęga blog - Zachodniopomorskie

Aktualności i komentarze dotyczące działalności Sejmku Zachodniopomorskiego i regionalnej polityki. Radny Sejmiku Jerzy Kotlęga.

Wpis

piątek, 29 czerwca 2018

PŁACE NAUCZYCIELI

Szkolne dzwonki nie odmierzają już czasu zajęć. Warto spojrzeć na mijający rok szkolny także kontekście płac nauczycielskich.

Instytucje międzynarodowe zwracają uwagę na niskie zarobki polskich nauczycieli. Według cyklicznego raportu OECD „Education at a Glance 2016” polski nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej w szczycie swoich możliwości i kariery zarabia ok. 25,8 tys. dol. (roczne zarobki przeliczone na dolary z uwzględnieniem siły nabywczej pieniądza w poszczególnych krajach). To mało przy średniej OECD ponad 56 tys. dol. i Unii Europejskiej – prawie 55 tys. dol. Mniej zarabiają tylko nauczyciele w Czechach – 20,8 tys. dol. i na Słowacji – niecałe 18 tys. dol. Nauczyciel w Austrii ma pensję trzykrotnie wyższą (74,5 tys. dol.), jeszcze więcej zarabia jego kolega w Belgii – ok. 75 tys. dol., Niemczech – ponad 84 tys. dol., nie mówiąc już o Szwajcarii – 103 tys. dol. czy Luksemburgu – 137 tys. dolarów.

Z kolejnego raportu „Education at a Glance 2017” wynika, że zarobki polskich nauczycieli nadal należą do najniższych w Europie. Choć w latach 2007–2012 wzrosły łącznie o 44 % (6 podwyżek), to do 2017 roku stały w miejscu. W 2017 roku waloryzacja wyniosła 1,3 %. Od kwietnia 2018 roku zarobki rosną – o 5,35 %, jednak w skali roku daje to już tylko 3,75 %, a biorąc pod uwagę inflację (w ustawie budżetowej szacowanej na 2,3 %) – realnie podwyżka wyniesie 1,45 %. W 2018 roku nauczyciele otrzymali miesięczny wzrost wynagrodzeń od 95 do 168 zł w zależności od stopnia awansu zawodowego. Nauczyciel z najwyższym stopniem awansu zawodowego, czyli nauczyciel dyplomowany, po podwyżce zarabia 3317 złotych brutto (wzrost o 168 złotych).

Jednocześnie wprowadzono w Karcie Nauczyciela zmiany związane z likwidacją dodatków socjalnych – dodatek mieszkaniowy (z którego korzysta co trzeci nauczyciel), zasiłek na zagospodarowanie, prawo do lokalu mieszkaniowego, prawo do działki, prawo do mieszkania w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły. Więc mimo podwyżek płac, część nauczycieli może jednak na zmianach stracić.

Nauczyciele na pewno nie należą do elity finansowej w Polsce. Dynamika wzrostu wynagrodzeń w Polsce cały czas jest wysoka. Według GUS w sektorze przedsiębiorstw w styczniu wynagrodzenie wzrosło o 7,3 % a w lutym o 6,9 %.

Generalnie wydatki na oświatę w Polsce są zbyt niskie. Edukacja młodych pokoleń musi kosztować. UNESCO proponuje, żeby łączne nakłady na oświatę planować na poziomie 4 % PKB. W Polsce mamy jedynie 2,21 %.Jerzy Kotlęga www.jerzykotlega.pl

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
jerzy.kotlega
Czas publikacji:
piątek, 29 czerwca 2018 00:52

Polecane wpisy

Trackback