Jerzy Kotlęga blog - Zachodniopomorskie

Aktualności i komentarze dotyczące działalności Sejmku Zachodniopomorskiego i regionalnej polityki. Radny Sejmiku Jerzy Kotlęga.

Wpis

wtorek, 08 maja 2018

XXXI SESJA SEJMIKU

24 kwietnia 2018 roku odbyła się XXXI sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Sejmik przyjął apel skierowany do posłów i senatorów o poparcie poselskiego projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie zachodniopomorskim.

Sejmik wsparł inicjatywę utworzenia związku metropolitalnego wokół aglomeracji szczecińskiej. Drogą do powstania związku jest przyjęcie odrębnej ustawy dedykowanej Szczecińskiemu Obszarowi wzorem rozwiązania, które objęło w ubiegłym roku metropolię górnośląską. Utworzenie związku metropolitalnego w województwie zachodniopomorskim przyniesie dodatkowe, liczone w dziesiątkach milionów złotych środki na realizację wspólnych, aglomeracyjnych przedsięwzięć.

 Projekt Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej to najlepszy przykład jak wiele mogą zdziałać samorządy, gdy współpracują, gdy mają wspólny cel. Powołanie związku metropolitalnego wzmocniłoby potencjał Obszaru Metropolitalnego.  Byłoby też impulsem dla szybszego rozwoju Pomorza Zachodniego.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat przez Polskę przetoczyła się szeroka debata o roli związków metropolitalnych w procesie efektywnej realizacji zadań publicznych i kreowania rozwoju w regionach. Wielokrotnie wskazywano, że ich powołanie to kolejny, niezbędny krok dla rozwoju samorządności w Polsce. Kamieniem milowym w dyskusji w tym procesie było uchwalenie 9 października 2015 r. ustawy o związkach metropolitalnych. Brak ministerialnego rozporządzenia sprawił jednak, że przepisy nie zostały wdrożone. Co więcej, inicjatywa rządowa i uchwalenie w kwietniu 2017 r. ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim odebrała pozostałym samorządom w Polsce prawo do tworzenia związków metropolitalnych. By taki stworzyć, niezbędna jest ustawa dedykowana każdemu z obszarów metropolitalnych z osobna. Poselski projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie zachodniopomorskim to inicjatywa, której rozwiązania korespondują z doświadczeniem współpracy samorządów oraz dobrymi praktykami opartymi na przedsięwzięciach, realizowanych wspólnie. Do wsparcia inicjatywy ustawodawczej zachęcono również pozostałe samorządy województwa zachodniopomorskiego.

Sejmik uznał wiodącą rolę obszaru szczecińskiego dla rozwoju regionu. Niestety, jak do tej pory, w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego brakuje poważnej debaty związanej z potencjalnym utworzeniem Województwa Środkowopomorskiego. To rząd a nie zachodniopomorski sejmik podejmuje w tej sprawie decyzję. Niemniej brak w tej sprawie głosu gospodarza regionu, jakim jest niewątpliwie lokalny parlament, tworzy pewną pustkę oraz rodzi przekonanie o niechęci do tego rozwiązania rządzącej w województwie koalicji PO – PSL.Jerzy Kotlęga www.jerzykotlega.pl

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
jerzy.kotlega
Czas publikacji:
wtorek, 08 maja 2018 01:18

Polecane wpisy

Trackback