Jerzy Kotlęga blog - Zachodniopomorskie

Aktualności i komentarze dotyczące działalności Sejmku Zachodniopomorskiego i regionalnej polityki. Radny Sejmiku Jerzy Kotlęga.

Wpis

czwartek, 12 kwietnia 2018

SZPITALE WOJEWÓDZKIE

Samorząd województwa zachodniopomorskiego jest podmiotem tworzącym dla 13 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W Szczecinie znajduje się 5 tych jednostek, w Koszalinie 3, Kołobrzegu 2 oraz w Gryficach, Tucznie i Stanominie (gmina Białogard) po 1. Termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2017 rok minął 31 marca.

Według Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego (uchwała nr 330/18) w 2017 roku zakłady opieki zdrowotnej uzyskały łącznie przychody w wysokości 1,174 mld zł przy poniesionych kosztach 1,190 mld zł. Na 13 jednostek w 2017 roku 7 zbilansowało swoją działalność w tym 5 wygenerowało zysk, natomiast 6 jednostek wykazało ujemny wynik finansowy. Są to:

- Samodzielny Wojewódzki Szpital Arkońska w Szczecinie – 13,9 mln zł,
- Szpital Wojewódzki w Koszalinie – 7,3 mln zł,
- Regionalny Szpital w Kołobrzegu – 2,1 mln zł,                                 
- Szpital Zdroje w Szczecinie  – 1,7 mln zł,
- Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie – 0,228 mln zł,
- Szpital w Tucznie – 0,119 mln zł.

             Ujemny wynik finansowy po uwzględnieniu amortyzacji nie wymusza jeszcze na samorządzie województwa pokrycia ich deficytu za 2017 rok z budżetu województwa lub przekształcenia tych jednostek w spółki kapitałowe. Niemniej sytuacja finansowa tych lecznic niepokoi pacjentów oraz powinna zaniepokoić samorząd województwa.

            Natomiast analiza wysokości zobowiązań na koniec 2017 roku musi już budzić ogromny niepokój oraz obawy pacjentów o dostęp do usług medycznych. Łącznie dług marszałkowskich szpitali wynosi już 321,187 mln zł w tym zobowiązania wymagalne to aż 20,83 mln zł. Rok temu zobowiązania wojewódzkich lecznic były o 98 mln zł niższe, wynosiły 223,16 mln zł. Ponad 10 mln zł zobowiązań posiada aż 7 lecznic. Są to:
- Samodzielny Wojewódzki Szpital Arkońska w Szczecinie – 144,38 mln zł
- Szpital Wojewódzki w Koszalinie – 52,56 mln zł,  
- Szpital Zdroje w Szczecinie – 52,36 mln zł
- Szpital w Gryficach – 23,82 mln zł,      
- Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie – 16,2 mln zł,                             
- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego – 12,9 mln zł,
- Regionalny Szpital w Kołobrzegu – 11,44 mln zł.                                                                                                 

            W strukturze tych zobowiązań znajdują się niezapłacone faktury za leki i materiały medyczne, energię, transport i łączność oraz kredyty i pożyczki. Pozostałe niezapłacone rachunki to zobowiązania na rzecz składek ZUS, PFRON, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT oraz podatków od nieruchomości. Wśród zobowiązań lecznic są także wynagrodzenia pracownicze oraz fundusz świadczeń socjalnych.    

Potrzebny jest niezależny audyt finansów publicznych wojewódzkich szpitali. Jest to bardzo pilne ponieważ dwie jednostki (Szpital Wojewódzki w Koszalinie oraz Samodzielny Wojewódzki Szpital Arkońska w Szczecinie) ze względu na posiadanie zobowiązań wymagalnych (odpowiednio 19,26 mln zł oraz 1,57 mln zł) zagrożone są egzekucją komorniczą. Jest to sytuacja niebezpieczna dla chorych. Decydująca o kondycji wojewódzkich lecznic, rządząca w województwie zachodniopomorskim koalicja PO-PSL, nie poczuwa się do uspokajania zarówno pacjentów jak i ich rodzin.  Jerzy Kotlęga www.jerzykotlega.pl

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
jerzy.kotlega
Czas publikacji:
czwartek, 12 kwietnia 2018 03:00

Polecane wpisy

Trackback