Jerzy Kotlęga blog - Zachodniopomorskie

Aktualności i komentarze dotyczące działalności Sejmku Zachodniopomorskiego i regionalnej polityki. Radny Sejmiku Jerzy Kotlęga.

Wpis

czwartek, 01 lutego 2018

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Obecne kadencje wszystkich ciał samorządowych kończą się 16 listopada 2018 roku. A więc w 2018 roku odbędą się wybory samorządowe. Od wielu miesięcy trwały prace sejmowe nad zmianami kodeksu wyborczego. Planowano daleko idące zmiany.

Ostateczna wersja nowelizacji kodeksu jest o wiele bardziej wyważona niż wcześniejsze zapowiedzi. Niemniej i tak dokonano wielu istotnych zmian. W gminach do 20 tys. mieszkańców zachowano ordynację większościową. A więc JOW-y czyli jednomandatowe okręgi wyborcze będą obowiązywać tylko i wyłącznie  w tych gminach. Do tej pory ordynacja większościowa dotyczyła wszystkich gmin z wyjątkiem miast na prawach powiatu. Kadencja rad gmin, powiatów oraz sejmików została wydłużona z czterech do pięciu lat i to jest, moim zdaniem, dobre rozwiązanie.

Wprowadzono także dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, która ma być liczona od wyborów samorządowych w 2018 roku. Ponieważ ten przepis „nie dotyczy wybrania na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy” to oznacza, że ograniczenia kandydowania będą miały miejsce za 10 lat. Ograniczenie liczby kadencji nie jest zapisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Może to więc skutkować zmianami w ustawie lub w konstytucji.

Podziału gminy, powiatu i województwa na okręgi wyborcze wraz z ich granicami i liczbą wybieranych w nich radnych będą dokonywać komisarze wyborczy. Od postanowienia komisarza wyborczego w tych sprawach wyborcom i zainteresowanej radzie (sejmikowi) będzie przysługiwać skarga do Państwowej Komisji Wyborczej, a następnie do sądu administracyjnego. Zmiana ta wejdzie w życie od 01.01. 2019 roku. Oznacza to, że podziału na okręgi wyborcze w tegorocznych wyborach będą dokonywały samorządy na dotychczasowych zasadach.

W wyborach do rad gmin powyżej 20 tysięcy mieszkańców okręgi wyborcze będą liczyć od 5 do 8 mandatów. Lista kandydatów ma zawierać co najmniej 5 kandydatów, ale nie więcej niż dwóch ponad liczbę radnych wybieranych w okręgu.

W wyborach do rad powiatów okręgi wyborcze liczą od 3 do 10 mandatów. Lista kandydatów będzie zawierać co najmniej3 kandydatów, ale nie więcej niż dwóch ponad liczbę radnych wybieranych w okręgu.

W wyborach do sejmików województw okręgi wyborcze będą liczyć od 5 do 15 mandatów, ale nie więcej niż 3/5 ogólnej liczby radnych sejmiku. Lista kandydatów będzie zawierać co najmniej 5 kandydatów, ale nie więcej niż dwóch ponad liczbę radnych wybieranych w okręgu.

Według Państwowej Komisji Wyborczej wybory samorządowe powinny się odbyć pomiędzy 17 października a 9 listopada. Premier powinien podjąć decyzję w tej sprawie między 16 lipca a 16 sierpnia. W grę wchodzą trzy terminy: 21 i 28 października oraz 4 listopada.

Jesienne głosowanie będzie pierwszym etapem czteroletniego maratonu wyborczego. Wiosną 2019 r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, jesienią 2019 r. – do sejmu i senatu, a w 2020 r. – wybory prezydenckie.Jerzy Kotlęga www.jerzykotlega.pl

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
jerzy.kotlega
Czas publikacji:
czwartek, 01 lutego 2018 23:46

Polecane wpisy

Trackback