Jerzy Kotlęga blog - Zachodniopomorskie

Aktualności i komentarze dotyczące działalności Sejmku Zachodniopomorskiego i regionalnej polityki. Radny Sejmiku Jerzy Kotlęga.

Wpis

czwartek, 22 lutego 2018

REMONTY DRÓG POWIATOWYCH

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych Dzielice ze względu na ich funkcje w sieci drogowej na następujące kategorie: drogi krajowe – klasy A, S, GP, drogi wojewódzkie – klasy GP lub G, drogi powiatowe – klasy GP, G, Z, drogi gminne – klasy GP, G, Z, L, D. Ulice leżące w ciągu ww. dróg należą do tej samej kategorii co te drogi. Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa, a drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy.

Drogi powiatowe stanowią własność samorządu powiatui zapewniają połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Według danych z 2013 r. w Polsce istniało 125 273,9 km dróg powiatowych, co stanowiło 30,18% dróg publicznych. Nawierzchnię twardą posiadało 91,33% dróg powiatowych, a pozostałe ponad 10 tys. km posiada nawierzchnię gruntową. 86,9% wszystkich dróg powiatowych miało nawierzchnię ulepszoną tj. wykonaną z kostki kamiennej, klinkieru, betonu,  płyt kamienno-betonowych, bitumu. Utrzymanie i remonty dróg powiatowych realizowane są ze środków własnych tych samorządów.

Niemniej w 2017 roku z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego najlepsze projekty powiatowe uzyskały istotne dofinansowanie (stan na 30.01.2018 roku):

  1. Świnoujście – „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z droga krajową nr 93” – 4,464 mln zł.
  2. Gmina Sianów (projekt realizowany w partnerstwie z powiatem koszalińskim i sławieńskim) – „ Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie gminy i miasta Sianów” – 1,405 ml zł.
  3. Wałcz – „Przebudowa ciągów dróg nr 231OZ i 2311Z na odcinku Próchnowo – Bronikowo wraz z miejscowością Bronikowo” – 3 mln zł.
  4.  Szczecinek – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1296Z na odcinku Żółtnica – Omulna DK11” – 2,999 mln zł.
  5. Świdwin – „Przebudowa ulicy Kombatantów Polskich i Wojska Polskiego oraz ich skrzyżowania w Świdwinie” – 2,999 mln zł.

Całkowita wartość ww. projektów to 32,26 mln zł, z czego uzyskano wojewódzkie wsparcie w wysokości 14,87 mln zł. Gratulacje dla szczęśliwców.

Możliwe jest także wsparcie finansowania inwestycji w drogi powiatowe w ramach: „Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego” oraz „Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”.Jerzy Kotlęga www.jerzykotlega.pl

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
jerzy.kotlega
Czas publikacji:
czwartek, 22 lutego 2018 02:03

Polecane wpisy

Trackback