Jerzy Kotlęga blog - Zachodniopomorskie

Aktualności i komentarze dotyczące działalności Sejmku Zachodniopomorskiego i regionalnej polityki. Radny Sejmiku Jerzy Kotlęga.

Wpis

środa, 14 lutego 2018

78. ROCZNICA MASOWYCH DEPORTACJI

Kolejne pokolenia Polaków wojnę znają jedynie z filmów, podręczników oraz opowieści uczestników tych tragicznych wydarzeń. 10 lutego 2018 roku w całej Polsce obchodziliśmy 78. rocznicę rozpoczęcia masowych deportacji na Syberię.

Nazwa Sybir jest umowną nazwą ogromnego obszaru usytuowanym na wschód od Uralu i Morza Kaspijskiego, na północy od Chin, na południe od Oceanu Lodowatego. To wieczne zmarzliny Syberii, stepy Kazachstanu, a także krańce Rosji z takimi ośrodkami jak Murmańsk czy Władywostok były miejscami zamieszkania. Na te przepastne, odległe o tysiące kilometrów obszary trafiali na przestrzeni wieków zesłańcy Rzeczypospolitej Polskiej, nazywający później siebie Sybirakami.

            Zesłanie  – deportacja jako forma kary istniała w Rosji od początków XVI wieku. Przez wieki Polacy doświadczali zsyłek, katorgi, deportacji i wysiedleń „na Sybir”. Pierwszymi Polakami zesłanymi na Syberię byli jeńcy wojenni z czasów wojny z Rosją króla Stefana Batorego. W XVII i XVIII wieku wywożono jeńców uczestników walk polsko – rosyjskich, a także zwolenników króla Stanisława Leszczyńskiego. Po stłumieniu insurekcji kościuszkowskiej, zesłanych zostało na Syberię prawie 20 000 jej uczestników. Na Syberię zesłano także prawie 9 tys. polskich jeńców, wziętych do rosyjskiej niewoli po przegranej przez Francję wojnie w 1812 roku. Po stłumieniu powstań: listopadowego oraz styczniowego zsyłano na katorgę dziesiątki tysięcy powstańców, z których więcej niż połowa do kraju już nie wróciła. Nie szczędzono wywózek i w 1905 roku.

            W trakcie II wojny światowej na Syberię trafiła ludność przymusowo przesiedlona z ziem polskich w toku wywózek przeprowadzonych w lutym i czerwcu 1940 roku oraz w maju i czerwcu 1941roku. Nieznana jest dokładna liczba osób deportowanych. Na pewno są to setki tysięcy. Wśród nich znalazła się także moja Mama wraz z rodziną. Przez niemal dwa lata w 1940 i 1941 roku zesłano na Syberię znacznie więcej Polaków niż przez poprzednie trzy wieki. Śmiertelność wśród zesłańców z lat 40-ych była znacznie większa niż za carskich czasów.

            Nie wolno więc zapomnieć o Tych, którzy są świadectwem martyrologii narodu, ale i siły jego przetrwania, zdolności poświęcenia swojego życia dla Ojczyzny. Mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego pamiętają o Sybirakach. Ulica Sybiraków istnieje w wielu miejscowościach, podobnie jak różnego rodzaju miejsca pamięci: pomniki, obeliski i krzyże poświęcone Sybirakom. W całej Polsce jedynie 11 szkół podstawowych, 21 gimnazjów, 10 szkół ponadgimnazjalnych nosi imiona związane z Sybirakami. 

            Jak co roku, 10 lutego złożyłem wiązankę kwiatów, niestety bez mojej Mamy  – Sybiraczki. Jej stan zdrowia nie pozwala na udział w uroczystościach. Pamięć o bolesnych życiowych doświadczeniach Sybiraków niech będzie drogowskazem dla pokojowego współistnienia przyszłych pokoleń… „Pamięć zmarłym, żyjącym pojednanie” – to szlachetna idea, głoszona przez Związek Sybiraków, skupiający w swoich szeregach ludzi tak okrutnie doświadczonych przez los, zjednuje Sybirakom szacunek. Pamiętajmy o Sybirakach i tych żyjących, i tych których nie ma już wśród nas.

Oni także mieli wpływ na to, że dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce.Jerzy Kotlęga www.jerzykotlega.pl

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
jerzy.kotlega
Czas publikacji:
środa, 14 lutego 2018 14:23

Polecane wpisy

Trackback