Jerzy Kotlęga blog - Zachodniopomorskie

Aktualności i komentarze dotyczące działalności Sejmku Zachodniopomorskiego i regionalnej polityki. Radny Sejmiku Jerzy Kotlęga.

Wpis

piątek, 12 stycznia 2018

ZMIANY W 2018 ROKU

Z dniem 1 stycznia wojewodowie przejęli od marszałków województw rozpatrywanie wniosków dot. świadczeń rodzinnych (500+) i świadczenia wychowawczego w sytuacji, gdy dziecko lub jego rodzic przebywa poza granicami Polski. W związku z tą zmianą Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej przekazały wszystkie sprawy z tym związane urzędom wojewódzkim.

Działalność rozpoczęła spółka Wody Polskie. Przejmuje ona zadania związane z utrzymaniem wód oraz inwestycjami w gospodarce wodnej, które do tej pory wykonywał Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, regionalne zarządy gospodarki wodnej oraz marszałkowie województw. Spółka będzie wykonywać prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa. Obecne koszty poboru wody dostarczanej dla celów zaopatrzenia ludności wynoszą od 4 do 8 groszy za metr sześcienny. Zróżnicowanie wynika głównie z tego czy dotyczy wód powierzchniowych czy podziemnych. Nowe przepisy, moim zdanie, spowodują podwyżkę tej kwoty nawet do 40 groszy za metr sześcienny. Parlament wprowadził okres przejściowy powodujący, że taryfy cenowe za dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków pozostaną bez zmian w 2018 i 2019 roku. Zmiany opłat możliwe będą dopiero w 2020 roku.

Od 1 stycznia powstanie specjalna e-usługa, za pomocą której każda osoba posiadająca profil zaufany ePUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny będzie mogła dokonać obowiązku meldunkowego. Jest więc możliwe zameldowanie się na pobyt czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego, a także zameldowanie się na pobyt stały i jednoczesne wymeldowanie z pobytu czasowego. Uproszczone zostają zasady nadawania numeru PESEL obywatelom polskim. Numer PESEL będzie nadawany z urzędu.

Powstał także Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków. Jest to państwowy fundusz celowy, którego dysponentem będzie minister kultury i dziedzictwa narodowego. Dochodami tego funduszu będą administracyjne kary pieniężne oraz nawiązki orzekane za przestępstwa zniszczenia lub uszkodzenia zabytku. Pieniądze te będą przeznaczone na ratowanie zniszczonych lub uszkodzonych zabytków.

Wprowadzono nowe zasady rachunkowości budżetowej. Mają one zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok 2018. Nastąpiły także liczne zmiany w finansowaniu zadań oświatowych. Po latach zamrożenia zmieniono stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych.

Na mapie Polski pojawiło się osiem nowych miast. Łagów, Radoszyce oraz Wiślica (woj. świętokrzyskie), Józefów nad Wisłą (woj. lubelskie), Otyń (woj. lubuskie),  Chełmiec (woj. małopolskie), Sanniki (woj. mazowieckie) oraz Tułowice (woj. opolskie). Powiększone zostaną istniejące  miasta: Ostrołęka, Konin, Jarocin i Otmuchów.Jerzy Kotlęga www.jerzykotlega.pl

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
jerzy.kotlega
Czas publikacji:
piątek, 12 stycznia 2018 06:11

Polecane wpisy

Trackback