Jerzy Kotlęga blog - Zachodniopomorskie

Aktualności i komentarze dotyczące działalności Sejmku Zachodniopomorskiego i regionalnej polityki. Radny Sejmiku Jerzy Kotlęga.

Wpis

piątek, 29 grudnia 2017

BUDŻET SEJMIKU NA 2018 ROK

19 grudnia 2017 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwalił budżet województwa na 2018 rok.

Projektodawcą oraz dysponentem, a więc i realizatorem budżetu Sejmiku jest Marszałek i podległy mu Urząd Marszałkowski w Szczecinie. Dochody województwa mają wynieść rekordowo aż 1 077,7 mln zł, a wydatki 1 196,5 mln zł. Dane porównawcze dochodów oraz wydatków budżetowych na lata 2011 – 2018 zamieściłem w poniżej tabeli.                                                                                                         

Budżet na rok

Dochody

Wydatki

Deficyt

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe

 

mln zł

mln zł

mln zł

mln zł

mln zł

%

2011

   792,3

1 007

215

441

556

55,2

2012

   747,5

   895,1

147,5

461,1

434

48,48

2013

   783,1

   846,2

  63,1

482,1

364,1

43,03

2014

   828,6

   899,8

  71

515,3

384,5

42,73

2015

   641,4

   715,3

  73,9

444,4

270,9

37,87

2016

   658,5

   685,44

  26,9

441,2

244,2

35,62

2017

   855,3

   933,3

  77,9

531,2

324,1

37,89

2018

1 077,7

1 196,5

118,8

554,7

641,8

53,64

Analiza danych zawartych w tej tabeli pozwala na sformułowanie spostrzeżeń: 

  1. Dochody zaplanowano na rekordowo wysokim poziomie 1,077 mld złotych w     tym 493 mln zł są dochodami Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 z udziałem środków unijnych.
  2. Wydatki (wg projektów budżetu) województwa zachodniopomorskiego malały corocznie aż do 2016 r. Obecnie, na 2018 rok zaplanowano wydatki na najwyższym w historii województwa zachodniopomorskiego poziomie.
  3. Wydatki majątkowe, czyli te od których m.in. zależy rozwój naszego województwa, w 2011 roku będące na poziomie 55,2%, malały dramatycznie aż do 2016 roku. Obecnie zaplanowano je na bardzo optymistycznym poziomie 53,6%.
  4. Niepokojący jest fakt utrzymywania się wydatków bieżących na poziomie 531 mln zł w 2017 roku oraz 554,7 mln zł na rok 2018. Są to wydatki nie inwestycyjne. 
  5. Deficyt budżetu też ma być niezwykle wysoki – 118,8 mln zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie blisko 100 milionowy komercyjny kredyt bankowy oraz środki pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.   

Szansą na rozwój województwa zachodniopomorskiego w najbliższych latach są inwestycje realizowane przez miasta i gminy, przy znacznym wsparciu środków unijnych.    W obecnej perspektywie finansowej będzie to ponad 6 mld zł. Według danych opublikowanych przez NIK, Polska spośród 28 państw Unii Europejskiej zajmowała w połowie 2017 roku 9. miejsce pod względem wydatkowania środków unijnych i 20. miejsce pod względem kontraktowania projektów. Tak więc dobra realizacja uchwalonego budżetu jest jednym z warunków rozwoju naszego regionu. Miejmy nadzieję, że ze względu na zbliżające się wybory samorządowe nie jest to budżet „wyborczy”.Jerzy Kotlęga www.jerzykotlega.pl

Szczegóły wpisu

Tagi:
brak
Autor(ka):
jerzy.kotlega
Czas publikacji:
piątek, 29 grudnia 2017 02:50

Polecane wpisy

Trackback